Budapest, FOTO, People, PHOTOGRAPHY, Skrivpuff, STREET, svartvitt

Helt rätt

Skrivpuff: Skriv en text som innehåller ett eller flera av orden
lätt-rätt-sätt-mätt-klätt

Han hade klätt sig
på ett lätt och
ledigt sätt.
Jag kunde inte se
mig mätt
(på honom)
för det var
helt rätt!

PiPP_20151003_he