Art, BW, Daily Prompt, me

I like all of me

Daily Prompt: Devide. Sometimes one would like to devide oneself being in several places at the same time Sometimes Sometimes one would but I – I like all of me Always!

FOTO, Lund, PHOTOGRAPHY, Skrivpuff, STREET

K märkt system

Skrivpuff: 5 ord på K skriv om minst 2. kriterier, koll, kunskap, krokig, konstant hon kände en konstant hunger efter kunskap och höll sträng koll efter nya rapporter hennes väg hade varit mycket krokig och bitvis uppfyllde hon inte uppsatta kriterier inte ens som den mest efterfrågade experten numera kände hon sig mätt