CRAZY ART, POETRY, Skrivpuff

Fighting Ideas

Skrivpuff: Upprörd.

Upprörda röster
ljuder
diskussionen i rummet
sjuder
Det handlar om
politik
några får
panik
Lisa sitter och
tänker
hur de det viktiga ämnet
sänker
hon vill få alla orden
hörda.
Snälla!
gör dem lite behagligare
nerrörda!

Ps, funderar på varför vi inte har ordet nerrörda som motsats till upprörda. Lisa vill det!

Crazy Art by me - Fighting Ideas
Crazy Art by me – Fighting Ideas

7 thoughts on “Fighting Ideas