FOTO, PHOTOGRAPHY, Skrivpuff

Ingenting

 Skrivpuff: Tillit. utan tillit ingenting när man inte är någon inte kan något tror man sig heller inte om något “I’m not nobody”, I say inspired by ELVIS saying: “I don’t sing like nobody”.