Budapest, FOTO, me, PHOTOGRAPHY

Onsdagstema #211

Tema: Åtskild.  Den lilla duvan är åtskild från sin partner och lamporna här är åtskilda från varandra. Jag är också åtskild från min partner och snart även definitivt skild. När domen vinner laga kraft. Det var vad som inträffade i mitt liv. Det jag jobbar på. En omvälvande livshändelse minst sagt.