Art, BW, FOTO, Lund, PHOTOGRAPHY, POETRY, Skrivpuff, svartvitt

Underdog och overcat

Om det finns ett underdog
bör det också fnnas ett undercat.
Eller kanske overcat.
Perspektiv!
Det gäller att ha överblick.
Och fantasi!
Vi ses nästa lektion.
Tack för idag.

Skrivpuff: Ses.

bw_20130713_cats

8 thoughts on “Underdog och overcat

  1. Ohh, jag gillar när den där typen av grå och tråkig byggnadsdetalj får så fin utsmyckning! Och skulle det gälla våra katter är det definitivt Overcat, de äger oss människor…..