Art, Budapest, BW, FOTO, People, PHOTOGRAPHY, Photomania, svartvitt

Fantasifoster & Festligheter

Bilden på Onsdagstema är ett utsnitt ur denna bilden som jag tog vid baletten “5 danser” i Budapest. Otroligt kreativt skapad föreställning. Klänningarna här är skapelser på hjul som rullas över scenen. Dansarna ställer sig bakom och det ser ut som om de är klädda i klänningen. Jag har lekt med bl.a. invertering av bilden.