Art, FOTO, me, PHOTOGRAPHY, Photomania, POETRY, Skrivpuff

Leva i lager

art_20130218_meteorit

Jag är rik på lager.
Inte som ligger lagrat horisontellt.
Inte som staplas vertikalt.
Inte som ligger sida vid sida
att pusslas ihop.

Jag är rik på lager.
De lever inifrån och ut.
De är tillräckligt många.
De rymmer människor
i olika djupa lager.

Längst in är bara mitt.
Mitt rum för sinnesfrid.
Dit försvinner jag ibland.
Ingen blir inbjuden.
Världen är utestängd
i rikliga lager.

5 thoughts on “Leva i lager