BW, FOTO, PHOTOGRAPHY, POETRY, Skrivpuff, svartvitt

Vägra vara konst!

Tal till ett ledset konstverk:

Hjälp!
Vägra vara konst!
Vägra bli uttittad!
Våga viktiga val!
Vinn dig själv!
Betala priset!
Gå din väg!
din väg!

Nu!

Skrivpuff: En bild igen.

bird_20130719_skrattmas1a … shit happens!

9 thoughts on “Vägra vara konst!