me, Skrivpuff

Ännu ej komplett kompletterad

“Man kan aldrig få för mycket av kunskap!” Sägs det och jag tog dem på ordet! Först kompletterade jag min folkskollärarexamen Den kompletterade jag med erfarenhet från låg- och mellanstadiet. Sedan kompletterade jag min speciallärarexamen vilken kompletterades med erfarenhet från högstadiet. Därefter kompletterade jag min fil kand. Efter den kompletterade jag min specialpedagogexamen. Som kompletterades… Read More Ännu ej komplett kompletterad