me, Skrivpuff

Ännu ej komplett kompletterad

“Man kan aldrig få för mycket av kunskap!”
Sägs det och jag tog dem på ordet!

Först kompletterade jag min folkskollärarexamen
Den kompletterade jag med erfarenhet
från låg- och mellanstadiet.
Sedan kompletterade jag min speciallärarexamen
vilken kompletterades med erfarenhet från högstadiet.
Därefter kompletterade jag min fil kand.
Efter den kompletterade jag min specialpedagogexamen.
Som kompletterades med en fil mag.
Under tiden såg jag till att komplettera dessa med erfarenhet
både från grundskolan och som lärarutbildare vid universitetet.
Sedan kompletterade jag mig själv med diverse webbarbeten.
– Kan man vara komplett kompletterad?
– Inte det?
– Ok, återstår att komplettera med en pensionärstitel.
Den jobbar jag på ….

Skrivpuff: Komplettera.

cv

5 thoughts on “Ännu ej komplett kompletterad