FOTO, Nature, PHOTOGRAPHY, Skrivpuff, Water

En svängom

Skrivpuff: Öppen. Himlen var öppen idag. Regndroppar seglade sin svängom. De hittar landningsplatser. På mig. På mitt trasiga sönderblåsta paraply. Fångades upp av maskrosornas frön. Landade på blommor och blad. Samlades i rännilar. Kommer att samlas alla tillsammans. Någon gång. En gång ska jag också segla och flyta tillsammans med regndropparna. I min sista svängom.