BW, FOTO, PHOTOGRAPHY, POETRY, Skrivpuff, svartvitt

Ledsamt Samband

Skrivpuff: Samband.

Det finns ett samband
mellan ögon
och tårar.
Det finns ett annat samband
mellan tankar
och ord.
Jag fann ett samband
mellan tankar
och tårar.

Det var så ledsamt.

Opera Wine Opera Wine

6 thoughts on “Ledsamt Samband