Budapest, FOTO, PHOTOGRAPHY, Skrivpuff

Ordning i redan

Skrivpuff: Oinredd. Det oinredda behöver inredas. Det inredda behöver ominredas gärna vart femte år eller oftare för vissa. Dagligen för visst eller mer sällan för somliga eller somligt. Handlar detta om ett rum eller en varelse. När? Hur? Varför? …. behöver det oinredda inredas ….