BW, FOTO, PHOTOGRAPHY, Skrivpuff, svartvitt

Rättighet att få sätta bo

Skrivpuff: Rättighet.

Rättigheter är bland det bästa som finns. Men man kanske borde förtjäna dem för att få tillgång till dem, kan jag tänka ibland.
Om man först tog ansvar för något skulle man kunna belönas med att få tillgång till en rättighet.
Ju bättre man blir på att visa civilkurage och ta ansvar desto mer lättillgängliga rättigheter.
Känns som om de tre begreppen – rättigheter, ansvar, civilkurage – är något av hörnpelare i ett väl fungerande samhälle.

bw_20150505_bird
Rättigheten att få sätta bo ….

1 thought on “Rättighet att få sätta bo