Skrivpuff, Window

Fjär karaktär

Skrivpuff: Fjär.

Dagens temaord lockar fram
ett litet fnitter.

Den fjära lilla strama damen
vände sig om på ett
fjärt och sturskt sätt
medan hon släppte
en liten försynt
fjärt.

Ett annat ord – som jag tänkt på – på senare tid – och som också håller på att hamna i skymundan – precis som fjär – är karaktär.

I brist på karaktär
kan man bli fjär.
Med för mycket karaktär
kan man också
bli fjär.
Lagom karaktär
är tillräckligt bra
just här.

window_20131008_dogs

5 thoughts on “Fjär karaktär