FOTO, me, PHOTOGRAPHY, Photomania, POETRY

Multnad till förruttnelse

Fattar inte!
Hur kan någon
förändras så?
Viktiga värden
blir oviktiga.
Nya värden är
ovärdiga.
Fattar inte!
Viktiga löften
blir oviktiga,
tynar i betydelse.
Som en multnad
ryggrad.
Multnad
till förruttnelse.
Vad är det värt?
Fatta!

pm_20141014_svamp1