me, POETRY, Skrivpuff

Cinquian

Skrivpuff: Förgöra.

Cinquian är ett versmått som är nytt för mig. Dikterna kan vara uppbyggda på lite olika sätt. Här ett sätt, som är relativt enkelt:

Rad 1. Ett ord, ett substantiv
Rad 2. Två adjektiv som beskriver substantivet i rad 1
Rad 3. Tre verb som relaterar till substantivet i rad 1
Rad 4. Fyra ord som relaterar till rad 1
Rad 5. En synononym till rad 1 eller en sammanfattning av raderna 1-4

F ö r g ö r e l s e n
Utplånad tillintetgjord.
Plågar skär tillintetgör.
Omskakande chockerande föraktande mördande.
B o r t t y n a d.

2 thoughts on “Cinquian