4 thoughts on “Åt fanders med!

    1. Har du sett BBC-s dokumentär “Barnen som Europa glömde”? Den visar tydligt hur det står till med den organiserade biten – därmed inte sagt att allt tiggeri har organiserad brottslighet bakom sig. Den finns faktiskt!