POETRY, Skrivpuff

Agent Orange

Skrivpuff: Total.

Hon kunde inte få tankarna på gårdagen
ur sitt huvud.
De var som fastklistrade i hjärnan
likt en kropp översköljd av Agent Orange.

Hur kunde han ställa den frågan till henne
inför alla i assemblen!

Hon hade känt sig totalt
tillintetgjord.
Och nu fräts hon upp
innifrån.

 

5 thoughts on “Agent Orange

  1. Bra, jag utgår från att han är en sk kulturman och därmed tror sig ha någon slags konstnärlig frihet att bete sig hur som helst.