Budapest, BW, People, PHOTOGRAPHY, POETRY, Skrivpuff, STREET, svartvitt

Svårigheter

Skrivpuff: Svårigheter.

Svårigheter och ledsamheter.
Svårigheter och hinder.
Svårigheter och olust.

När ledsamheter dyker upp växer olusten till närmast oöverstigliga hinder.
När hinder känns för höga kryper olusten fram och blir till förlamande ledsamhet.
När olusten är närvarande blir alla ledsamheter en allé av hinder.

Den ene mister en vän.
Den andre har matematiksvårigheter.
Den tredje är deprimerad.

Å andra sidan …

Någon fann en ny vän.
Någon hade inga skolsvårigheter.
Någon var en levnadskonstnär.

… kan detta också innebära svårigheter
för den ene,
den andre och
den tredje.

PiPP_20131017_onthego

3 thoughts on “Svårigheter