10 thoughts on “Outsider

  1. Et sjeldent syn – et bilde av bananer tatt med humor 🙂
    Kanskje den ene stilte KRAV (jeg håper ordet betyr det samme på svensk som på norsk) om å få være den ene som stakk seg ut?