Art, CRAZY ART, Skrivpuff

Vän i nöden

Skrivpuff: Famla. det är mörkt och halt inte alls vad du valt du vill inte ramla måste kämpa och famla ej låta skräck få fäste du är din egen bäste vän i nöden också inför döden Ps. Den är ju nästan lite hemsk – fast det bara blev så – utan att det är hemskt… Read More Vän i nöden

Art, BW, Daily Prompt, me

I like all of me

Daily Prompt: Devide. Sometimes one would like to devide oneself being in several places at the same time Sometimes Sometimes one would but I – I like all of me Always!

FOTO, Lund, PHOTOGRAPHY, Skrivpuff, STREET

K märkt system

Skrivpuff: 5 ord på K skriv om minst 2. kriterier, koll, kunskap, krokig, konstant hon kände en konstant hunger efter kunskap och höll sträng koll efter nya rapporter hennes väg hade varit mycket krokig och bitvis uppfyllde hon inte uppsatta kriterier inte ens som den mest efterfrågade experten numera kände hon sig mätt

Art, Daily Prompt, FOTO, me, PHOTOGRAPHY

The most secret

Daily Prompt: Secret. I have different secret rooms or I call them circles circles for different people to reach if they deserve they can come closer and inner only the most inner I call the room the most secret only for me no one else no one That’s how and why I can protect myself

CRAZY ART, Daily Prompt, POETRY

The most important secret

Daily Prompt: Evasive Action. What’s the most significant secret you’ve ever kept? Did the truth ever come out? the most important secret is the one I promised to myself to keep the most important secret in the inner corner is well preserved in myself the most important secret is still quietly safe